Personligt forløb

Det personlige forløb vil for mig altid starte med en kort snak. Et møde der er centreret omkring en gåtur for at afstemme forventninger til forløbet. Her sættes retningen og den form for assistance som du har brug for. 

Herefter aftales dit/jeres personlige forlød, Det kan bla. indeholde tlf, sms, skype/zoom etc. og fysiske møder. 

Priser: første møde er Gratis (dog betales transport efter statens takster plus evt. broafgift)

Herefter aftales priser ud fra en timepris på kr. 650,00 ( kan opdeles i kvarte og halve timer)